Äktenskap

Va din makes bästa vän

Försök sitta ner och fundera på vad för egenskaper än bästa vän har , och bli en bästa vän för honom. Det kan betyda att ni delar intressen, erfarenheter, drömmar, misslyckande och störningar. Att förstå maken sympatier, och motviljor, undvika från att säga sådant som sårar eller skadar honom. Låt din make finna ro hos dig och inte hos någon annan. En make ska vara den typen av vän som man vill behålla hela livet.Vikten av att betona de bästa i din make/maka

Det finns ingen människa idag som är utrustad med alla de bästa egenskaperna, därför bör vi lägga tonvikten på de positiva egenskaperna som en make äger. Uppmuntran, beröm och tacksamhet bör uttryckas på ett regelbundet basis. Eftersom detta kommer stärka hans positiva egenskaper och vara till nytta för utvecklingen av andra. Ett försök bör göras för att förbise eller ignorera negativa egenskaper, som profeten, sallallahu alayhe wa sallam, sade: "En troende man bör inte ha någon illvilja mot en troende kvinna. Han kanske ogillar en egenskap i henne, men kan finna varandra i henne som är glädjande. "(Muslim)

                    

Kom ihåg att din partner är även en syster eller broder i Islam

De väldigt viktigt att vi som gifta par ofta påminner oss själva om att din make faktiskt också är en Border i islam för dig. De väldigt vanligt att vi ibland som människor behandlar andra utanför hemmet med vänlighet och uppriktighet, men beter oss sedan på ett helt annat sätt gentemot våra egna makar eller familje medlemmar. Lättare sagt de människor som man bor under samma tak med. Därför är det viktigt att komma ihåg att din make är även en broder till dig i islam, och att de rättigheter och skyldigheter för det allmänna broderskapet(systerskapet) i islam bör också ligga till grund för den äktenskapliga relationen.

I Guds Den Nåderikes ,Den Barmhärtiges Namn                                  


Ha inga orealistiska förväntningar!

De väldigt vanligt att innan man träder in i ett äktenskap oftast har orealistiska förväntningar på hur ens make eller framtida man ska vara. Oftast förväntar vi oss att han ska vara perfekt i alla avseenden.  Många kanske önskar sig en praktiserande man, en förstående man, lugn, vild, känslosam, stresstålig. Det är väldigt sällan som man hittar alla egenskaper man önskat sig i en person direkt. Att redan ha sådana förväntningar kan vara ett problem som kan leda till bekymmer. Precis som han har några brister som du kanske inte gillar så kommer han finna brister hos dig. Det är väldigt viktigt att man då inte blir upprörd och skapar problem utan påminner sig själv om att Allah subhanahu wataala skapade människan som ofullkomliga varelser, vilket innebär att många misstag kommer att göras och brister kommer finnas. Istället bör vi vrida på bordet och inte förvänta oss orealistiska förväntningar, så att vi blir överraskade och glada när vår älskade make är mycket mer än vi någonsin hade hoppats på. Detta i sin tur kommer leda till ett förnöjsamt äktenskap. En påminnelse till både mig och er!

Vad man bör tänka på innan man träder in i ett äktenskap

Innan giftermål är det väldigt viktigt att båda partnerna träder in i äktenskapet med ren avsikt, som glädjer Allah subhanahu watala. Gifter jag mig för att alla andra gör det? gifter jag mig bara för att få komma bort hemifrån? Eller gifter jag mig endast för att skaffa barn och inget annat? Eller väljer jag att gifta mig för att komplettera min deen med en gudsfruktig man för att komma närmare min skapare. Det jag vill komma fram till är att de oerhört viktigt att man har en ren avsikt innan man träder in i ett äktenskap. För med Allahs vilja kommer man då få både nåd och välsignelser. I sig blir detta då ett äktenskap i handling av dyrkan till den alls mäktige som kommer att leda till ett lyckat äktenskap med både fred och stabilitet inshallah.RSS 2.0