Allah är med de som har tålamod

Visste ni att ordet sabr näms 90 gånger i den heliga koranen, och att vissa utav de verserna näms i surat al Baqara.

Troende! Sök med tålamod (Allahs) hjälp i bönen! Allah är sannerligen med de tålmodiga, de som håller ut
. [Al-Baqarah 2:153]

…och änglarna kommer emot dem från alla portar (och välkomnar dem). Fred! (Detta är lönen) för ert tålamod och er uthållighet! Vilken lycka i dessa boningar ! [13:24]

Vi skall visst låta er utstå prövningar genom fruktan, hungersnöd, förlust av egendom och liv, och frukten (av ert arbete). Förkunna för de tålmodiga och uthålliga ett glatt budskap, för dem som när de drabbas av olycka och motgång säger: ’Vi tillhör Allah och till Honom skall vi återvända.’ Förkunna för dem att deras Herre skall välsigna dem och innesluta dem i Sin Nåd; det är de som är rätt vägledda . [Al-Baqarah 2:155-157]

men vad sa vår underbara profet om sabr egentligen?

”Sa´d ibn Abi Waqqas sade: ”Jag frågade Profeten vem av människorna som blir hårdast prövad?” Han svarade:. ’Profeterna, sedan folket som agerar rätt, och så vidare till olika slags människor. Människan testas i enlighet med hans tro. Desto starkare tro, desto svårare prövningar, desto svagare tro, desto lättare prövningar. Den troende fortsätter att prövas tills han går på jorden med alla hans felaktiga gärningar förlåtna.” (al-Bukhari)

Ingen kan ges en bättre och mer omfattande gåva än tålamod.” (al-Bukhari och Muslim)

Febern får felaktigt agerande att falla bort från människan som löven faller från trädet.”

Den sjukes bön kommer aldrig bli oaccepterad, tills han blir bättre.”

precis som profeten sade vi männsikor testas i enlighet med våran tro. Desto starkare tro vi männsikor har, desto svårare prövningar vi går igenom. Må Allah subhanahu watala gör oss en utav de tålmodiga männsikorna Allahuma Amin.Kommentarer
Anonym

”NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära; Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig."[ Qur’an 2:186 ]

2013-08-14 @ 23:52:49


Kommentera inlägget här:


Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0